Schietvereniging Nimrod

Verenigingsveiligheidsregelement

 1. Iedere aanwijzing van bestuursleden, baancommandant, vereinigingsveligheidsfunctionaris en of de zitter dient direct en onverkort te worden opgevolgd.

 2. Bij het commando "staakt het vuren" dienen alle schutters onmiddelijk het vuren te staken, te ontgrendelen, het magazijn te verwijderen, de kamer te ledigen of de cilinder uit te draaien.

 3. Eerst nadat een bestuurslid, de baancommandant, de vereinigingsveligheidsfunctionaris of de zitter het vuren heeft vrijgegeven mogen de schutters weer laden en de oefening of wedstrijd voortzetten.

 4. Het is niet toegestaan enig wapen te hanteren zonder kennis van het betreffende wapen, tenzij onder deskundige begeleiding

 5. Het is niet toegestaan enig wapen ter hand te nemen dat de schutter niet persoonlijk toebehoort zonder toestemming van de eigenaar of beheerder van desbetreffend wapen.

 6. Het gebruik van een veligheidsvlag in de patroonkamer is verplicht, deze mag pas op de schietstand verwijderd worden, mits het wapen met de loop wijst in de richting van de kaart c.q. kogelvanger.

 7. Het is uitdrukkelijk verboden op iemand aan te leggen, zelfs met een wapen waarvan men zich persoonlijk heeft overtuigd dat het ongeladen is.

 8. Het is eveneeens nadrukkelijk verboden enig wapen anders dan in de richting van de kaart of kogelvanger, om welke reden dan ook, in aanslag te nemen.

 9. De schutter moet zich na het beeindigen van de oefening of wedstrijd terdege van overtuigen dat het wapen geen patroon of huls meer bevat, en dit borgen middels een wapenveiligheidsvlag.

 10. Het is, indien de constructie dit toelaat, niet toegestaan wapens met gesloten grendel en of een gemonteerd magazijn te vervoeren, neer te leggen of weg te zetten.

 11. Na afloop van de oefening of wedstrijd moet de schutter zijn of haar wapen ontladen en de patroonkamer voorzien van een wapenveiligheidsvlag alvorens het achter de schietstand te brengen.

 12. Op de schietstand en daar achter moet zoveel mogelijk stilte en rust in acht genomen worden.

 13. Het is niet toegestaan zich te bevinden in de ruimte welke voor de schutters is bestemd, tenzij met toestemming van een bestuurslid.

 14. De zitter regelt de afgifte inname van de vereinigswapens en de munitie en kan zijn of haar taak om 22:00 beeindigen.

 15. Het is niet toegestaan om een introduce(e)s zonder persoonlijke begeleiding op de schietbanen toe- of achter te laten.

 16. De schutter is verplicht om na afloop van zijn of haar schietbeurt kaarten, hulzen en lege munitiedoosjes in de daarvoor bestemde bakken c.q. vakken te leggen en de schietstand schoon achter te laten.

 17. Het maximum toegestane kaliber is .22 inch.

 18. Het is niet oegestaan om op de schietbanen of daarachter te roken.

 19. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te gebruiken voor de schietoefening.

 20. Het dragen van gehoorbescherming op de schietbanen is verplicht.

 21. Elke schutter dient dit reglement te kennen, te respecteren en na te leven.
© 2015 Steenbakker design algemene voorwaarden